Search This Blog

Friday, February 19, 2010

Trendwatcher of the Year?

Onverwacht genoegen: genomineerd worden als Trendwatcher of the Year. En dat twee maanden nadat 'De Seizoenen van de Tijdgeest' uit is gekomen. Het boek heeft in ieder geval impact, dat is goed om te merken. De inhoud roept overal discussie op, vanmiddag nog tijdens televisie opnames rondom het thema leiderschap. Ja, ook leiderschap is tijdgeestgevoelig. Iedere tijdgeest zijn eigen leider.. We zien de laatste jaren voorbeelden genoeg van bedrijven waar de leiders te laat of niet hebben bijgestuurd. Dat kan dramatische gevolgen hebben. En denk ook aan de rol van commissarissen. Nu roepen die allemaal om het hardst dat hun rol vooral toezicht en controle is; daar hadden ze in de zomerperiode tussen 1994 en 2000 niet mee aan moeten komen. En dat deden ze dan ook niet. Toen las ik in interviews steevast dat een raad van advies vooral inspiratie en nieuwe contacten moet aanleveren.