Search This Blog

Tuesday, June 21, 2011

Persbericht Tweede TrendRede

Aan de eerste TrendRede, verleden jaar november, hebben de verzamelde toekomstdenkers van Nederland zoveel plezier beleefd, dat ze hebben besloten een tweede te organiseren. Ik doe als initiator natuurlijk weer enthousiast mee. Niets leuker dan met intelligente mensen belangeloos nadenken over de toekomst van onze maatschappij. Hier het persbericht:


PERSBERICHT

Op dinsdag 13 september 2011 wordt in Seats2meet.com Utrecht om 10.00 uur voor de tweede keer de TrendRede gepresenteerd.

Wat is de TrendRede?
De TrendRede is het gezamenlijke cadeau van Nederlandse trendwatchers en toekomstdenkers aan de samenleving. Het succes van de TrendRede 2011 (zie www.trendrede.nl) was dusdanig dat een vervolg niet uit kon blijven.
Het initiatief voor de TrendRede komt niet uit de lucht vallen. Nederland kijkt eerder naar het heden en verleden dan vooruit, terwijl pal om de hoek van onze tijd grote revoluties liggen te wachten. De manier waarop ons land leeft, werkt, consumeert en communiceert zal radicaal veranderen. De TrendRede haalt de onderstroom binnen de actualiteit naar boven en biedt Nederland daarmee hopelijk hernieuwde inspiratie. Door hun kennis belangeloos te bundelen willen de trendwatchers een bijdrage leveren aan de toekomst van de samenleving waar ze zelf onderdeel van uitmaken.

De komende weken worden de onderwerpen van de TrendRede 2012 uitgewerkt en onderbouwd. Eén van de vragen die beantwoord zullen worden op 13 september is: wordt de kloof in onze samenleving dieper, of zien we een nieuw holistisch Nederland opkomen?

Wat is het doel achter de samenwerking?
De gezamenlijke toekomstdenkers laten door middel van de TrendRede zien dat de grondige analyse van trends een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke en economische groei van Nederland. Het is veelzeggend dat zoveel onafhankelijke denkers met plezier en overtuiging bij elkaar komen om een belangeloze collectieve inspanning te leveren”, zegt initiatiefnemer Tom Kniesmeijer. “Wanneer specialisten hun krachten bundelen, levert dat een grote meerwaarde en dus een stevig onderbouwde redenering op. De TrendRede schildert de nieuwe tijd die voor ons ligt met krachtige streken en kleurt hem in met opvallende details. De TrendRede schetst de golven waarop Nederland richting de toekomst surft.”

De TrendRede wordt belangeloos samengesteld door 11 trendwatchers:
Christine Boland, Tony Bosma, Marcel Bullinga, Goos Eilander, Tom Kniesmeijer, Richard Lamb, Norbert Mirani, Carl Rohde, Hilde Roothart, Ronald Van den Hoff en Marie-Lou Witmer.

Meer informatie via info@trendrede.nl. De TrendRede 2011 kan worden gedownload via www.trendrede.nl. Volg TrendRede op Twitter: @TrendRede.

EINDE BERICHT.