Search This Blog

Thursday, March 17, 2011

Arabische Lente als voorbeeld Seizoenen van de Tijdgeest?

Het wordt me de laatste weken steeds opnieuw gevraagd: "je schreef in 'De Seizoenen van de Tijdgeest' dat 2011 het jaar wordt van een nieuwe lente in de cultuur. Passen de ontwikkelingen in de Arabische landen daar ook bij?" Ik heb die vraag lang een beetje van me af gehouden, omdat ik geen expert ben in geopolitieke ontwikkelingen, in mijn boek heb ik me bewust beperkt tot de Nederlandse samenleving. Daar zie ik allerlei lente-ontwikkelingen snel in kracht toenemen. Toch heb ik, voor de vele vragers, iets geschreven over de regelmaat waarmee de vrijheidsroep een massabeweging wordt. In 1966 in de westerse wereld, in 1989 in Oost Europa, in 2011 in Arabische landen.. Revolutie heeft nu eenmaal de grootste kans op succes wanneer de tijdgeest er rijp voor is. Dat houdt niet direct in dat succes verzekerd is. Dat bewijzen de ontwikkelingen in Libië nu. Zoals ook een poging tot democratisering in China in 1989 niet tot groot succes leidde. Lees een blogbijdrage aan Mindz.com hier.