Search This Blog

Monday, December 15, 2008

Weer terug in Nederland, met weemoed weg uit Berlijn. Fraaie dingen gezien, veel alternatieve energie, en de enorme werken van Jef Koons zijn van dichtbij veel mooier dan op papier. In Nederland kijken we nog vooral terug en verankeren we regels en handhaven wetten. Amsterdam is druk met zijn '1012', het plan om de wallen op te knappen en te 'reinigen', paddo's zijn verboden en het CDA speelt met de gedachte om ook de coffeeshop te bannen. De boeken over geschiedenis vliegen de winkel in (en hopelijk ook weer uit). 2009 moet het jaar worden dat ook mijn boek uitkomt. Heb er fraaie gedachten bij. Ondertussen een 'brief aan 2009' geschreven voor het blad IM, dat volgende week verschijnt. Een eerste publicitaire vooruitblik op het boek. Lees IM.. Wat wordt 2009? Nog gewoon een 'winters' jaar, zonder revolutie, voorspel ik. Maar de eerste voortekenen van een aanstormende lente zouden we toch ook moeten kunnen verwachten, ergens volgend jaar. Steeds meer mensen die ik spreek klagen over de stilstand in de cultuur, het blijvende terugkijken. Als die klagers drastische stappen gaan zetten, dan breekt in 2010 wellicht de lente uit binnen de Nederlandse cultuur.

No comments: