Search This Blog

Sunday, November 22, 2009

preview 5. Begrenzing en straf

Een kwartier live bij Avro's De Nachtdienst. Ging over straf. Ook dat onderwerp past in de seizoenen van de tijdgeest. Een winterse tijdgeest betekent roep om begrenzing. Alles wat afwijkt moet bestraft worden, omdat het teveel onzekerheid oproept. Omhoog die strafmaat! Ook al straffen we al strenger in Nederland dan in de meeste andere Europese landen, we geloven het gewoon niet: het gevoel is dat het allemaal te soft is in de rechterlijke macht. Gaat vanzelf ook weer omslaan tijdens een volgende lentetijdgeest, maar nu is straf nog even een gezond winters onderwerp.. In het kwartier wat te veel voorbeelden, volgende keer iets meer nadruk op basis gedachtengoed leggen.

No comments: