Search This Blog

Tuesday, October 12, 2010

PERSBERICHT EERSTE TRENDREDE


Op 9 november 2010 wordt de eerste TrendRede van Nederland uitgesproken.
Nederland leeft anno 2010 tussen hoop en wanhoop. Er is veel twijfel en weinig visie. Tijd om weer aan de toekomst te denken. Tijd voor de eerste TrendRede van Nederland. De TrendRede is een initiatief van tien Nederlandse toekomstdenkers, waaronder Tom Kniesmeijer. De TrendRede kadert en clustert de actualiteit in drie grote overkoepelende thema’s en toont Nederland daarmee een uitgelicht pad richting de toekomst. De manier waarop we leven, werken, consumeren en communiceren zal de komende jaren radicaal veranderen. De beredeneerde lijnen in de TrendRede zijn dan ook uitdrukkelijk bedoeld om discussie en besluitvorming op weg te helpen.

Wat is het doel achter de samenwerking?
De gezamenlijke toekomstdenkers laten door middel van de TrendRede zien dat de grondige analyse van trends een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke en economische groei van Nederland. Op dit moment worden we teveel geleid door de waan van de dag. Deze eerste TrendRede wil Nederland stimuleren om gefundeerd vooruit te zien, door de grote golven te schetsen van waaruit kleinere trends en hypes de komende jaren voortkomen.

Waarom is besloten tot deze samenwerking?
“Nederland heeft behoefte aan inspiratie op het vlak van maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Het is veelzeggend dat zoveel onafhankelijke denkers met plezier en overtuiging bij elkaar komen om een collectieve inspanning te leveren”, zegt initiatiefnemer Tom Kniesmeijer. “Wanneer specialisten hun krachten bundelen, levert dat een grote meerwaarde en dus een stevig onderbouwde redenering op. De TrendRede schildert de nieuwe tijd die voor ons ligt met krachtige streken en kleurt hem in met opvallende details. De TrendRede schetst de golven waarop Nederland richting de toekomst surft.” 
Meer informatie: www.trendrede.nl

3 comments:

lanterfanten said...

Inderdaad is het zinvol gezamenlijk een beeld te vormen van hoe de nabije toekomst er wel eens uitzou kunnen zien.
Persoonlijk zie ik de behoefte aan lanterfanten sterk toenemen.
Lanterfanetn in de vormvan bewust even niks doen, even zonder welke prikkel dan ook.
meer info op www.lanterfanten.nl

Anonymous said...

Hello my lοved onе! I ωіsh to say that this post is aωesome, nice wгitten and іncluԁe apprоxіmately аll important infos.
I wοuld like tо look more pοstѕ like this .


Feel free to visit my blοg post; %anchor_tеxt%

Anonymous said...

That's awesome media Andy, happy to hear you have managed to utilize e cigs instead of cancer stays. I've no іlluѕions that e cigarеtteѕ aгe а wеllneѕs product but compaгed to
the rіѕkѕ posеd by cigarettes and tobаcсo pгoductѕ theу have
to be сonsidered a better choіcе.


Тake а look at my weblog Green smoke Coupon code