Search This Blog

Sunday, January 20, 2008

Winters weekend vol weltevredenheid

Gisteren naar de opening van de Fashion Week geweest, waar wethouder Cultuur van Amsterdam Carolien Gehrels een speech hield. Ze legde uit waarom Amsterdam investeert in jonge ontwerpers in de binnenstad en gebruikte daarbij de zin 'cultuur groeit nu eenmaal het beste daar waar het ook ontstaan is.' Heb haar na afloop gecomplimenteerd en gevraagd of meer beleid op deze gedachte gebaseerd wordt. Ze zou wat informatie opsturen. Mooi. In ieder geval voldoet de gemeente Amsterdam helemaal aan de vraag van de tijdgeest. In deze winter-tijdgeest gaat het erom de wortels te versterken, een nieuwe basis te vinden en van daaruit nieuwe ontwikkelingen een kans te geven. Amsterdam doet dat door louche ondernemers te weren van de wallen (nieuwe, 'gezondere' basis te creeren) en jonge ontwerpers de mogelijkheid te bieden de opengevallen ruimte in te nemen. Ik vind het wel mooi. De wallen als broedplaats, waar mooie experimenten uit voort gaan komen, de komende lente. Er stonden voldoende jonge ontwerpers te trappelen, in ieder geval, bij deze opening.
In de Volkskrant van gisteren een mooi artikel van Gabriel van den Brink, de professor aan de Universiteit van Tilburg, die ik heb gesproken een paar weken geleden. Hij ziet al een kleine omslag in de tijdgeest (gelukkig maar, daar hadden wij het al over gehad, waarin meer optimisme ruimte krijgt) en pleit ook al, heel winters, voor de morele dimensie van het bestaan. Begrippen als verdraagzaamheid, openheid en diversiteit zijn zo sleets geworden dat ze meer kwaad doen dan goed, meent van den Brink. Dus de taak voor de elite-denkers om een moraal voor Nederland opnieuw vorm te geven. En dat is wel de mooiste winterse opdracht: een gezamenlijke basis leggen waarop we allemaal weer kunnen floreren, de komende jaren. Ik ben tevreden over dit weekend.

No comments: