Search This Blog

Thursday, December 27, 2007

Huizinga en de koningin

Na genoeglijke gezelligheid met twee families en twaalf vrienden, vandaag een beetje uitbuiken, opruimen en wat aanrommelen. Lekker een beetje gelezen in een boek van Johan Huizinga, In de schaduwen van morgen heet het. Mooie titel. Hoewel hij zichzelf een optimist noemt, is Huizinga niet erg positief over de tijdgeest: "De feiten overstelpen ons. Wij zien voor ogen hoe bijna alle dingen, die eenmaal vast en heilig schenen, wankel zijn geworden: waarheid en menselijkheid, rede en recht. Wij zien staatsvormen die niet meer functioneren, productiestelsels die op bezwijken staan. Wij zien maatschappelijke krachten die in het dolzinnige doorwerken. De dreunende machine van deze geweldige tijd schijnt op het punt om vast te lopen." Ik heb het ouderwetse taalgebruik eruit gehaald, de man schreef het boek namelijk in 1935, zoals trouwe bloglezers al eerder hebben kunnen lezen. Hij pleit voor menselijke samenwerking, minder platitudes en meer diepgang. Dat is een mooi bruggetje naar de kersttoespraak van de koningin, die overigens volgens de pers ook een wat ouderwets aandoend woordgebruik hanteert. Alles komt terug. Huizinga De koningin bepleit net als Huizinga, meer dan 70 jaar geleden, een saamhorige winterboodschap. Dat mag ook wel, want enige dolzinnig doorwerkende krachten hebben we nog wel in Nederland. De boodschap van Huizinga werd niet echt nagevolgd in zijn tijd, hoewel zijn boek goed verkocht. Laten we hopen dat de dollekrachten van onze huidige maatschappij zich in 2008 wel enigszins intomen.

No comments: