Search This Blog

Friday, December 14, 2007

matig uw wetmatigheden

Rondje afspraken. Koffie bij Bosley, het nieuwe reclamebureau, die nu al aan de weg timmeren qua PR, daarna lunch met Vie die al weken moddert met bronchitis en vervolgens op bezoek bij James Kennedy, professor geschiedenis aan de UvA. Was interessant, hoewel hij zich redelijk op de vlakte hield. Volgens hem zouden geschiedkundigen fronsen bij mijn seizoentheorie, omdat Huizinga al eens zoiets heeft beschreven (Herfsttij der Middeleeuwen, uit begin vorige eeuw) en daarop is teruggekomen. Bovendien zijn ze wars van wetmatigheden: een vast patroon in de geschiedenis. Ikzelf zoek niet zozeer naar wetmatigheden, maar naar een natuurlijke afwisseling tussen vernieuwing en bekrachtiging. Wil voor de discussie echter best een wetmatigheid verdedigen, discussie is altijd prima. Interessant vond hij in ieder geval dat ik claim dat we in kleinere cycli moeten denken, de meeste geschiedkundigen denken in cycli van minimaal 25 jaar, terwijl ik dus om de vijf of zes jaar al een wisseling zie. Tsja. Discussiepunten genoeg, ondertussen denk ik er nog over na of ik op mijn onderwerp zou willen promoveren. Een bijkomend voordeel zou natuurlijk zijn dat ik dan nog beter de discussie met geschiedkundigen aankan.

No comments: