Search This Blog

Tuesday, November 20, 2007

pop goes the book

Cambridge week 2. Gisteren weer een hele dag in de Harvard bibliotheek doorgebracht, onder andere met een zware verhandeling over de ontwikkeling binnen de kunstwereld na de tweede wereldoorlog. Wat kunnen die kunstcritici toch altijd heerlijk ingewikkeld schrijven over kunst. Maar ook binnen de kunst zie je de tijdgeest doorschemeren. Vooral de enorme populariteit van de pop art interesseert me, want die valt helemaal binnen de wintertijdgeest aan het begin van de zestiger jaren. En dat klopt wel: eindelijk was er een kunststroming die ongecompliceerd en herkenbaar voor een breed publiek was. Net zoals het ook weer keurig klopt dat de Pop Art aan een tweede leven begint tijdens de jaren tachtig, als we weer in een winterperiode zitten. Verder nogmaals in de 'Swinging Sixties' gedoken, zodat ik binnenkort de eerste twee hoofdstukken definitief kan afsluiten. Voor zover je van definitief kunt spreken zolang de tekst niet gedrukt is.
Verder vandaag weer eens het hoofdstuk over 1960-1966 onder handen genomen, Pop Art stuk toegevoegd en de rest geredigeerd, daar kan een mens ook veel tijd aan besteden, zo blijkt. Maar die heb ik hier gelukkig ook wel weer. Marcel is naar de film en ik kan dus lekker doortikken.

1 comment:

Anonymous said...

any updates coming ?