Search This Blog

Wednesday, September 12, 2007

More on Modernity II

Quiet day in the library. Finished the book on Modernity by Van den Brink and another book by journalist Peter Giessen about nineties youth. But about van den Brink. I can agree with the comments Pieter Hilhorst made in De Volkskrant. His book has some very interesting chapters, but it ends unsatisfactory. That’s not bad for 'the Tom Kniesmeijer' theory, though. A few lines about our current timeframe I found interesting:

“De laatste jaren treffen we [de maatschappelijke onvrede] ook aan in de bestuurlijke en intellectuele bovenlaag zoals blijkt uit het felle debat dat tegenwoordig over de islam, het eigene van onze cultuur of de positie van Nederland in de wereld wordt gevoerd. Hoewel het in beginsel goed is dat veel mensen in het openbaar van gedachten wisselen, gebeurt dat op een toon die een gebrek aan innerlijke zekerheid verraadt. Niet alleen bestuurders en politici, maar ook wetenschappers en journalisten worstelen met de vraag wie wij moderne Nederlanders zijn, uit welk verleden wij voortkomen en wat de toekomst brengen zal.”

En: “Al met al heerst er momenteel tot in de hoogste kringen een zorgwekkende verlegenheid. Terwijl rampen, aanslagen en andere crisisverschijnselen zich opstapelen, lijdt de maatschappelijke bovenlaag aan innerlijke onzekerheid. Ze is niet bij machte de grote lijn van het verhaal te zien of onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken, om nog maar te zwijgen over het vermogen om te kiezen voor een marsroute waarlangs men de voornaamste vraagstukken kan oplossen.

That’s what ‘winter’ is about exactly: finding common anchors, the bigger story, sharing it, creating a path for the future. It would be a terrible sign for Dutch culture if this insecurity would last all through the current timeframe. There is a slight change however, I think, in the mentality. The intellectual discussion about ideals and paths to the future is growing. So we are really growing into our winter period. There is still hope we can counter the ‘eternal autumn’ of Wilders cs, who the media still seem to enjoy so much.

No comments: