Search This Blog

Wednesday, May 9, 2007

weersomstandigheden

In the mean time, somewhere in Vancouver.. a few hospitals are experimenting with replacing contrast liquids by blueberry juice when making scans. Seems to work just as well and much more tasty. I would go for that!
Vandaag maar eens in de Nederlandse politiek gedoken. Helemaal niet saai, wanneer je let op tijdgeest en minder op partijpolitiek. Shocking, hoe premiers door de jaren heen bewoordingen gebruiken die zo uit mijn theoriehoofdstuk kunnen komen.
Soms proberen premiers de tijdgeest tegen te werken, zoals Biesheuvel in 1971: hij maakt zich zorgen over de ‘behoefte aan polarisatie, een verscherping van de politieke en maatschappelijke tegenstellingen’. Hij en zijn kabinet voelen er niets voor. Sterker zelfs, ze zijn er zeer op tegen en zullen juist alles doen om de nadruk te leggen op alles wat bindt, meldt Biesheuvel in zijn regeringsverklaring. Binnen twee jaar valt die regering.
We zitten dan in de zomerse tijdgeest van 1972 tot 1978: onrust, vrijheid die ontspoort en oplopende tegenstellingen. De regering doet lekker mee: er zijn nogal wat punten waarop de partijen tegenover elkaar staan. Als er met moeite eindelijk een links getinte regering ontstaat, proberen die, in een typische zomeroplossing, langs elkaar heen te regeren. Bijvoorbeeld in de Bloemenhove affaire. Dries van Agt (justitie, KVP) wil de abortuskliniek sluiten. Terwijl Irene Vorrink (Volksgezondheid, PvdA) vanuit de ministerraad contact onderhoudt met de mensen in de abortuskliniek, wil van Agt aan de politie opdracht geven naar binnen te trekken. Toch houdt die regering het bijna de volle vier jaar vol.
Tijdens de herfst tijdgeest, tussen 1977 en 1982, hebben we last van gekonkel en struikelende en vallende kabinetten. Het kabinet van Agt-2 begon al met hommeles, nog voor de regeringsverklaring viel het kabinet uit elkaar. Gelijmd en wel hielden ze het niet eens een jaar vol: ze rolden vechtend over de straat. en maakten elkaar precies 260 dagen het leven zuur. Helemaal herfst.
En dan komt Lubbers aan de macht, in 1982. Het is bijna eng: hij zegt zelf precies welk tijdgeestseizoen is aangebroken, in zijn verklaring: “Onze samenleving is in de winter terechtgekomen. Het gaat er nu om wat wij daarvan maken. Ieder op haar of zijn plaats; ieder naar vermogen, niet tegen elkaar maar met elkaar.” Juist ja. niet meer tegen, maar met elkaar. Dat hoort in een winter. Lubbers houdt het zowel de winter- als ook het beste deel van de daaropvolgende lentetijdgeest vol (vooral omdat zijn laatste regering aan het begin van die lente verkozen wordt). De premier meldt in 1989 wél dat de sociale vernieuwing ineens “vleugels gekregen” heeft en hij vraagt zich af hoe dat nu komt. Tsja, tijdgeest, Ruud!
De kiezers halen hun gram in 1994: de vernieuwing is dan op zijn hoogtepunt. En jahoor: Paars wordt geboren. Het CDA maakt de grootste duikeling in de geschiedenis van de politiek, maar liefst 20 zetels moeten ze inleveren, vooral ten gunste van de partij die bij iedere verandering van tijdgeest weer even opkomt om vervolgens als een plumpudding weer in te storten: D’66.
Politiek, het is net als het weer. Zoals al een keer gemeld, we zitten ondertussen weer in een winterperiode. We moeten weer samen, met elkaar. Restaureren. Protesteren tegen bloot-abri’s. En dergelijke behoudende dingen. En D’66 is weer weggevaagd. Ben benieuwd, over een paar jaar. De volgende verkiezingen zijn weer in een lenteperiode. Vernieuwing!

No comments: